Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

a vuestra merced que, como yo tuviese bien de comer, tan bien y mejor me lo comería en pie y a mis solas como sentado a par de un emperador. Y aun, si va a decir verdad1, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón, sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me viene gana2, ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo. Ansí que, señor mío, estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministro y adherente3 de la caballería andante, como lo soy siendo escudero de vuestra merced, conviértalas en otras cosas que me sean de más cómodo4 y provecho; que éstas, aunque las doy por bien recebidas, las renuncio para desde aquí al fin del mundo5.

-Con todo eso, te has de sentar; porque a quien se humilla, Dios le ensalza.

Y, asiéndole por el brazo, le forzó a que junto dél se sentase.

No entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes, y no hacían otra cosa que comer y callar, y mirar a sus huéspedes, que, con mucho donaire y gana, embaulaban6 tasajo7 como el puño. Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas, y juntamente pusieron un medio queso, más duro que si fuera hecho de argamasa. No estaba, en esto, ocioso el cuerno, porque andaba a la redonda tan a menudo (ya lleno, ya vacío, como arcaduz8 de noria9) que con facilidad10 vació un zaque11 de dos que estaban de manifiesto12. Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño13 de bellotas en la mano, y, mirán

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 99 (BDH)

pag99_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

 1. 1) aun ſi va a dezir verdad, mucho mejor me ſabe: si val a dir veritat / la veritat. (JB #cat #loc)

 2. 2) no eſtornudar, ni toſer ſi me viene gana: si me'n vénen ganes. (JB #cat #loc)

 3. 3) aderente de la caualleria andante: adherent de la cavalleria errant. El DCVB ens mostra que adherent té el especialment el significat d'adepte, partidari, seguidor, amb exemples sense hac. Al DRAE no hi trobem aquest significat particular, però el podem deduir més o menys a través de adherirse. (LB #cat).

 4. 4) me sean de mas comodo y provecho: de comodo (acomodo), no cómodo. Amb comiditat, amb bones condicions [DCVB]. El DRAE inclou el sentit de provecho com poc usat per cómodo, esdrúixola, que és tal com ho trobem transcrit a Gutemberg. (LB #cat)

 5. 5) las renuncio para deſde aqui al fin del mundo: les rebutjo d'ara a la fi del món? La frase sembla estranya en castellà, amb para deſde (PX #pendent). El complement directe de renunciar em sembla una mica estrany. El DRAE mostra renunciar com verb transitiu, però l'objecte sempre va amb la preposició a. (LB)

 6. 6) embaular: de baula. (JB #cat). Jo diria que és embaulando de posar dins un bagul. Però el DRAE no inclou, i el DCVB sí a embaülar, el sentit de menjar abundosament o amb molt d'apetit. (LB #cat)

 7. 7) tasajo: tassall, tallada de carn. El DCVB ens ho documenta ja a l'Spill. El CORDE porta prou resultats per tasajo també. (LB #aclariment) i altres animals (LB #aclariment).

 8. 8) arcaduz: alcaduf, vas de sínia. Ens diu el DCVB que un alcaduz és un vas de sínia (que en castellà seria cangilón). També ens diu que pot ser un canó per on es condueix l'àigua, que en castellà seria l'arcaduz. Segons el DCVB, això podria ben ser una mala traducció del català. (LB #cat)

 9. 9) noria: sínia? En francès diuen poſirague, amb una nota al costat que explica què és. Aquesta paraula la trobem en francès només a El Quixot. (LB #aclariment)

 10. 10) con facilidad: en un tres i no res. En anglès, in a trice. Això de con facilidad sembla una definició de diccionari, més que una manera de parlar. (LB #cat)

 11. 11) zaque: mena de bóta (DRAE). (LB #aclariment)

 12. 12) de manifieſto: a la vista. En anglès, in the publike view. En francès, a deſcouuert. l'Spill. El CORDE porta prou resultats per tasajo també. (LB #aclariment) i altres animals (LB #aclariment).

 13. 13) puño: manat. En italià, una menata, amb una nota aclaridora que diu: Menata è tanta quantità che ſi può comprender con una mano. Entenem que ho aclareix perquè ens trobem sobre una traducció molt directa de l'original. (LB #cat #nocast #ita)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: