Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

ni me viene del cielo esta rüina.

Presto habré de morir, que es lo más cierto;

que al mal de quien la causa no se sabe

milagro es acertar la medicina.

-Por esa trova -dijo Sancho- no se puede saber nada, si ya no es que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo.

-¿Qué hilo está aquí? -dijo don Quijote.

-Paréceme -dijo Sancho- que vuestra merced nombró ahí hilo.

-No dije sino Fili1 -respondió don Quijote-, y éste, sin duda, es el nombre de la dama de quien se queja el autor deste soneto; y a fe que debe de ser razonable poeta, o yo sé poco del arte.

-Luego, ¿también -dijo Sancho- se le entiende2 a vuestra merced de trovas3? -Y más de lo que tú piensas -respondió don Quijote-, y veráslo cuando lleves una carta, escrita en verso de arriba abajo, a mi señora Dulcinea del Toboso. Porque quiero que sepas, Sancho, que todos o los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos; que estas dos habilidades, o gracias, por mejor decir4, son anexas a los enamorados andantes. Verdad es que las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de primor5.

-Lea más vuestra merced -dijo Sancho-, que ya hallará algo que nos satisfaga.

Volvió la hoja don Quijote y dijo:

-Esto es prosa, y parece carta.

-¿Carta misiva, señor? -preguntó Sancho.

-En el principio no parece sino de amores -respondió don Quijote. -Pues lea vuestra merced alto -dijo Sancho-, que gusto mucho destas cosas de amores.

-Que me place6 -dijo don Quijote.

Y, le

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 241 (BDH)

pag241_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) vueſtra merced nombrò ahi hilo. No dixe ſino Fili: joc amb la semblança fil/fili en català, que no es dóna en castellà. (JB #cat #pref). En anglès, Filis, amb una nota dient que Hilo és una paraula espanyola que vol dir fil. En francès també diu Filis. Per casualitat, he vist a la Crónica de España, 1499 (BDH), on sembla que s'hi utilitza la paraula filo per a hilo, pàg 198, cap al final. (LB)

  2. 2) ſe le entiende [...] de trovas: s'entén de troves, hi entén de troves. Entendre's d'una cosa, tenir coneixença clara d'una cosa [DCVB]. El pronom le sembla un afegit per no haver entès bé la frase, ja que aquest no apareix a les traduccions. En francès, vous vous entendez. En italià, V.S. [...] s'intende di queste compoſizioni (Jordi,LB #cat). A la segona part del Quixot hi ha la mateixa forma.

  3. 3) troba: composició mètrica trobadoresca. En ortografia castellana actual, diuen trova. (LB #cat)

  4. 4) por mejor dezir: per millor dir, locució amb què s'introdueix una rectificació del que s'ha dit abans, ben documentat al DCVB. Al CORDE hi surt abundantment, sembla doncs una expressió genuina castellana. (LB #aclariment)

  5. 5) primor: primor, derivat de prim substantivat amb -or. Finor. El DCVB també en documenta el significat de mèrit. (LB #cat) una rectificació del que s'ha dit abans, ben documentat al DCVB. (LB #cat)

  6. 6) que me plaze: l'expressió em sona estranya. En anglès, aquesta frase del Quixot no hi és i, en canvi, a la frase anterior d'en Sancho hi ha un I pray you. Fa sospitar de que hi hagués un si us plau d'en Sanxo, i no un que me place de Don Quixot. Al CORDE apareix prou poc aquesta expressió, i crec que avui no la fa servir ningú. (LB #cat)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: