Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro de queso, y, dándoselo al mozo, le dijo:

-Tomá, hermano Andrés, que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia. -Pues, ¿qué parte os alcanza a vos? -preguntó Andrés.

-Esta parte de queso y pan que os doy -respondió Sancho-, que Dios sabe si me ha de hacer falta o no; porque os hago saber, amigo, que los escuderos de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambre y a mala ventura, y aun a otras cosas que se sienten mejor que se dicen.

Andrés asió de su pan y queso, y, viendo que nadie le daba otra cosa, abajó su cabeza y tomó el camino en las manos1, como suele decirse. Bien es verdad que, al partirse, dijo a don Quijote:

-Por amor de Dios, señor caballero andante, que si otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia; que no será tanta, que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced, a quien Dios maldiga, y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo.

Íbase a levantar don Quijote para castigalle, mas él se puso a correr de modo que ninguno se atrevió a seguille. Quedó corridísimo2 don Quijote del cuento de Andrés, y fue menester que los demás tuviesen mucha cuenta3 con no reírse, por no acaballe de correr4 del todo.

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 377 (BDH)

pag377_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) tomò el camino en las manos: com sempre, ho acompanyen amb como suele decirse, que em fa sospitar en frase feta catalana. (LB #pendent)

  2. 2) corrido: encorregut, avergonyit. El DRAE inclou aquest significat. (LB #pendent)

  3. 3) tener cuenta en/con: tenir compte en/amb, vigilar especialment en/amb. Al llarg del text, es fa servir tant amb en com amb amb, que en català pot passar fàcilment. (LB #pendent)

  4. 4) correr: encórrer, avergonyir. El DRAE inclou aquest significat a correr. (LB #pendent)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: