Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

punto, olvidándose de Valdovinos1, se acordó del moro Abindarráez2, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo3 de Narváez, le prendió4 y llevó cautivo a su alcaidía5. De suerte que, cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía6, le respondió las mesmas palabras y razones que el cautivo Abencerraje7 respondía a Rodrigo de Narváez, del mesmo modo que él había leído la historia en La Diana, de Jorge de Montemayor8, donde se escribe9; aprovechándose della tan a propósito10, que el labrador se iba dando al diablo11 de oír tanta máquina de necedades; por donde conoció que su vecino estaba loco, y dábale priesa12 a llegar al pueblo, por escusar13 el enfado que don Quijote le causaba con su larga arenga. Al cabo de lo cual, dijo:

-Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa Jarifa14 que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos15 de caballerías que se han visto, vean ni16 verán en el mundo.

A esto respondió el labrador:

-Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino; ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana17.

-Yo sé quién soy -respondió don Quijote-; y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los Doce Pares de Francia, y aun todos los Nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías.

En estas pláticas y en otras semejantes, llegaron al lugar a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero18. Llegada, pues, la hora que le pareció,

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 55 (BDH)

pag55_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

 1. 1) Valdovinos: vall d'ovins, vall de vins. (LMM)

 2. 2) Abindarraez: en LMM comenta Abandarraez, que suggereix interpretar com ah bandarra és o abans d'ara és. (LMM)

 3. 3) Rodrigo: en anglès, Roderick. (LB #pendent #ang)

 4. 4) le prendio: el prengué. (LB #pendent)

 5. 5) alcaidia: en anglès, Caſtle. (LB #pendent #ang)

 6. 6) como estaua y que sentia: en anglès, sospitosament, how he did and what ailed him. Comptant que sol ser una traducció força literal, potser deia com feia i què li dolia. (LB #pendent)

 7. 7) Abenzerrage: de sobte, ja no diu Abindarraez. En anglès, Abencerraſe. (LB #pendent)

 8. 8) en la Diana de Iorge de Montemayor: en anglès, in Diana of Montemayor, sense el Jorge. Sembla que existeix l'escriptor Jorge de Montemayor, famós per la novela pastoril Los siete libros de Diana, editada a València el 1558 o el 1559 (BDH 1662 Madrid, Gbooks 1574 Venècia, Gbooks 1598 London, no n'he trobat d'anteriors ni de València). He vist que li diuen George de Montemayor en algunes edicions. L'edició anglesa sembla tenir afegits a mà els noms Alonso Perez y Gaspar Gil Polo, i anomena el moro Abyndaraes. Diuen que la novela es convertí en el model europeu de nodela pastoril. La novela parla d'Abindarraez. (LB #pendent)

 9. 9) donde ſe eſcribe: a l'obra on hi ha aquesta història d'Abindarraez escrita. En anglès, where the Hiſtory is written. Em sona estrany en present. (LB #pendent)

 10. 10) aprouechandoſe della tan de propoſito: frase estranya. Crec que ha de dir aprofitant-se'n tan fora de propòsit. De manera tan poc adequada. En anglès, applying it ſo properly to his purpoſe. (LB #pendent #inc)

 11. 11) darſe al diablo: donar-se al dimoni. El DCVB ho inclou, dins dimoni, com a sinònim de posar-se fet un dimoni. En anglès, the labourer grew almoſt madde for anger. El DRAE inclou l'expressió, a diablo. (LB #pendent)

 12. 12) dabale priesa: (el fet que En Quixot fos boig) li donava pressa a arribar al poble. (LB #pendent)

 13. 13) por eſcuſar el enfado: el DRAE de escusar diu amagar, ocultar. El DCVB a excusar ens explica, amb exemples, el sentit d'evitar coses desagradables. (LB #cat #nodrae)

 14. 14) Jarifa: suggerència de Girafa. (LMM)

 15. 15) he hecho [...] los más famosos hechos: em sona estranya la repetició; penso que no digués gestes. En tot el llibre no hi ha la paraula gesta. (LB #pendent)

 16. 16) que se han visto, vean, ni veran: El ni em fa pensar que hi ha d'haver un mai. que mai s'han vist, veuen, ni veuran. El mai sembla que apareixeria a l'anglès as ever have beene. Tampoc quadra el temps vean, que és subjuntiu/imperatiu, amb els altres que són indicatiu. (LB #cat)

 17. 17) Quixana: apareix a dos llocs propers. Al pròleg ens diu que és Quixada, però aquí l'edició al Comte de Benalcaçar de Madrid 1605 ens diu Quixana. La resta d'edicions sempre diuen Quixada. Per si El Quixot és una burla del rei, recordem que els Absburg es distingien per ser quixats, amb la quixada sortida. (LB #pendent). També hi ha qui interpreta que el nom pot venir de cuixó, cognom català (JMV). I qui veu que quixot és paraula catalana, la part de l'armadura que protegeix la cuixa (LMM).

 18. 18) tan mal caballero: anar cavaller és la manera d'anar a cavall. En anglès, ſo ſimply mounted. El DCVB il·lustra la primera accepció de cavaller amb un exemple, on veiem aquest ús: sigui a peu, cavallers en el seu cavall, o guiant el seu tílburi. (LB #cat)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: