Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

blanda, como algodón; y déjeme a mí el cargo, que yo diré a mi señora que vuestra merced se las daba en una punta de peña más dura que la de un diamante.

-Yo agradezco tu buena intención, amigo Sancho -respondió don Quijote-, mas quiérote hacer sabidor de que todas estas cosas que hago no son de burlas, sino muy de veras; porque de otra manera, sería contravenir a las órdenes de caballería, que nos mandan que no digamos mentira alguna, pena de relasos1, y el hacer una cosa por otra lo mesmo es que mentir. Ansí que, mis calabazadas2 han de ser verdaderas, firmes y valederas, sin que lleven nada del sofístico ni del fantástico. Y será necesario que me dejes algunas hilas para curarme, pues que la ventura quiso que nos faltase el bálsamo que perdimos.

-Más fue perder el asno -respondió Sancho-, pues se perdieron en él las hilas y todo. Y ruégole a vuestra merced que no se acuerde más de aquel maldito brebaje; que en sólo oírle mentar se me revuelve el alma, no que el estómago3. Y más le ruego: que haga cuenta4 que son ya pasados los tres días que me ha dado de término5 para ver las locuras que hace, que ya las doy por vistas y por pasadas en cosa juzgada, y diré maravillas a mi señora; y escriba la carta y despácheme luego, porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced deste purgatorio donde le dejo.

-¿Purgatorio le llamas, Sancho? -dijo don Quijote-. Mejor hicieras de llamarle infierno, y aun peor, si hay otra cosa que lo sea.

-Quien ha infierno -respondió Sancho-, nula es retencio6, según he oído decir.

-No entiendo qué quiere decir retencio -dijo don Quijote.

-Retencio

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 274 (BDH)

pag274_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) pena de relaſos: ha de ser de relapsos (reincidències). En català i anglès, relapse. Cal veure l'ús de la paraula en castellà. (LB #pendent)

  2. 2) calabaçada: crec que vol dir que fa capbussetes, però podria ser també caparronada, capada [DCVB]. Els diccionaris castellans diuen que vol dir cops de cap. Ens podem fixar en el sufixe -ada, quan en castellà, en canvi, solem trobar -azo: testarazo, topetazo, cabezazo. Una cabezada en castellà es fa servir per voler dir un son. El DCVB ens documenta a carabassa que té el sentit despectiu de cap, també. En anglès, head-knocks. En francès, una nota al marge ens explica com els espanyols anomenen carabassa al cap. Sobre les capbussetes, un gravat de la primera traducció holandesa (1669) ens dibuixa un Don Quixot amb cap i braços cap a terra en un prat, a punt de fer capbussetes, en comptes de fent cop de caps a les pedres. El text holandès ens parlar de met de kop tegen de steenen/steenrotsen loopen, caminar amb el cap a terra. (LB #cat #pref #pendent)

  3. 3) no que el eſtomago: en anglès va al revés, lligant bé la negació: you not only turn my guts in me, but alſo my ſoule. (LB #pendent)

  4. 4) hacer cuenta: fer-se compte d'una cosa. Suposar, calcular una cosa com a possible o probable [DCVB]. O bé, fer comptes de fer una cosa, tenir la idea o intenció de fer-la[DCVB].(LB #pendent)

  5. 5) paſſados los tres dias que me ha dado de termino: termini. El DRAE inclou aquest significat (JB #cat). Segons el CORDE, ho trobem a unes quantes obres més amb el significat de termini també. (LB #pendent)

  6. 6) Quien ha infierno, nula es retencio: en anglès i en francès, quia in inferno nulla eſt retentio. El Pleasant Notes Upon Don Quixot d'Edmund Gayton ho cita com l'anglès. Sembla que mencioni el llatí especialment malament. Com si un traductor no el diferenciés bé del català. Per això, quia passa a quien ha. En italià fa mig mig; chi ha inferno, nulla est retentio. En holandès (1669 1670), ex inferio nulla est retencio. (LB #cat #pref #ang #fra)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: