Llibre: «Sota l'estora del Segle d'or castellà»
[Més informació]
[ Inici | Novetats | Guia d'interpretació | Índex d'anotacions | Preguntes freqüents | @quixotcat ]
 

< Anterior | Següent >

Transcripció de 1605 Madrid BNE Cerv/118 (Projecte Gutenberg) revisada

bar mi vida, habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo.

Tuyo hasta la muerte,

El Caballero de la Triste Figura.

-Por vida de mi padre -dijo Sancho en oyendo la carta-, que es la más alta cosa que jamás he oído. ¡Pesi a1 a mí, y cómo que le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere, y qué bien que encaja en la firma El Caballero de la Triste Figura! Digo de verdad que es vuestra merced el mesmo diablo2, y que no haya cosa que no sepa.

-Todo es menester -respondió don Quijote- para el oficio que trayo. -Ea, pues -dijo Sancho-, ponga vuestra merced en esotra vuelta la cédula de los tres pollinos y fírmela con mucha claridad, porque la conozcan en viéndola.

-Que me place3 -dijo don Quijote.

Y, habiéndola escrito,se la leyó; que decía ansí:

Mandará vuestra merced, por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza, mi escudero, tres de los cinco que dejé en casa y están a cargo de vuestra merced. Los cuales tres pollinos se los mando librar y pagar por otros tantos aquí recebidos de contado, que consta, y con su carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena, a veinte y dos de agosto deste presente año.

-Buena está -dijo Sancho-; fírmela vuestra merced.

-No es menester firmarla -dijo don Quijote-, sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mesmo que firma, y para tres asnos, y aun para trecientos, fuera bastante.

-Yo me confío de vuestra merced

1605 Madrid BNE Cerv/118 pàg. 281 (BDH)

pag281_escanejada anterior anterior
 

Aquesta pàgina a d'altres exemplars

Enllaços aproximats; les pàgines no es corresponen una a una. Recordeu que podeu clicar els enllaços amb el botó del mig del ratolí, i s'obriran en una nova finestra.

Anotacions de la pàgina

  1. 1) Peſi a a mi: Gutenberg transcriu Pesia a mi, i és el que diu l'edició de 1605 al Comte de Barcelona i la de Brussel·les també. Per pesia, el DRAE diu que s'utilitza per a mostrar tristesa o enfadament, i que ve de contraure pese a. Però aquí hi ha una lloança. En anglès, Good God. Podria ser com passi o pàssia [DCVB], que fan referència a passio, el primer mot amb què comença el text evangèlic de la passió. I a mi, falta lligar-lo. (LB #pendent)

  2. 2) es vuestra merced el mesmo diablo: li diu en positiu. Potser cal revisar els usos de diablo. (LB #pendent)

  3. 3) que me plaze: l'expressió em sona estranya. En anglès, I am pleaſed, però a la pàg. 241 això hi apareix com un si us plau de l'anterior parlant. Aquí també encaixaria que la petició anterior fos amb si us plau, perquè sino aquest anterior parlant sembla que dóna una ordre. (LB #cat #pendent)

 

Podeu enviar-nos un comentari sobre aquesta pàgina: noves anotacions, propostes de millora, consells lingüístics, o el que us sembli convenient.

Remitent (amb adreça-e, si voleu resposta):

Comentari: